2015. november 30.

Eredményeink megosztása

A projekt eredményeinek megosztása érdekében országonként egy disszeminációs workshopot valósítottunk meg helyi polgárok, szakemberek részvételével, ahol beszámoltunk a tapasztalatokról és a megismert jó gyakorlatokról:

 • 2015. szeptember 24. Fülek, Szlovákia (31 fő)
 • 2015. október 8. Nagyecsed, Magyarország (24 fő)
 • 2015. október 22. Zamość, Lengyelország (27 fő)
 • 2015. november 27. Oravița, Románia (27 fő)


Projektünket az Európa a polgárokért programot Magyarországon koordináló Tempus Közalapítvány konferenciáján is bemutathattuk 2015. október 28-án. A konferencia célja a program ismertségének növelése és a leendő pályázók tájékoztatása, a sikeres projektek bemutatása volt.


A pályázat lehetővé tette, hogy a négy országban összesen 420 külföldi vendég, 714 szakember és alkalmanként több száz helyi lakos vegyen részt a szakmai és kulturális programokon. Nagyecsedet a Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes és a Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes képviselte, előadásaikat mindenhol lelkesen és elismeréssel fogadta a közönség. A magyar szakemberek által bemutatott jó gyakorlatokat, pl. a Meséd – Mesélő édesanyák módszert, a tanoda módszert vagy a nagyecsedi értékteremtő közfoglalkoztatás eredményeit – a térkő gyártást és uborkatermesztést – minden országban nagy érdeklődés kísérte.


A programban résztvevő polgárok, szakemberek számos ismetettel, tapasztalattal gazdagodtak. Személyes és szakmai kapcsolataik is bővültek. A közös cél összehozta a különféle népekhez, kisebbségekhez tartozó embereket. A résztvevők megtapasztalhatták, hogy a hagyományok és szokások megfelelő tiszteletével, kölcsönösen együtt lehet működni. A program alkalmat adott a partnerek számára a művészeti ágakban rejlő lehetőségek felismerése: a zene és tánc nemzetközileg ismert fejlesztő- és terápiás módszerek alapja, és egyfajta nyelvfüggetlen kommunikációs eszköz is a helyi és nemzetközi közösség számára. Nagyecsed keresi a további együttműködés lehetőségét a most megismert településekkel, melyet elősegít a négy település között megszületett együttműködési szándéknyilatkozat.Sharing our results

In order to share the results of the project, in each country one dissemination workshop was realized with the participation of the local citizens and professionals to introduce our experiences and the good practices that have been identified during the project:

24/09/2015 Fiľakovo, Slovakia (31 participants)
08/10/2015 Nagyecsed, Hungary (24 participants)
22/10/2015 Zamość, Poland (27 participants)
27/11/2015 Oravița, Romania (27 participants)


Our project was introduced as well on the 28th of October 2015 in the conference “Europe for citizens” of the Tempus Public Foundation, which is the Hungarian management organization of the programme. The aims of the conference were to increase the awareness of the programme, to inform the potential applicants and to introduce the successful projects.Our project enabled the participation in the professional and cultural events in four countries for 420 foreign guests, 714 professionals and occasionally hundreds of local citizens. Nagyecsed was represented by the Rákóczi Kovács Gusztáv Traditional Group and the Gyöngyszemek Traditional Roma Group. Their performances were enthusiastically welcomed and recognized in each country. The good practices introduced by the Hungarian professionals, e.g. Your Story – Storytelling Mothers, Tanoda programme, public employment in Nagyecsed creating social values, impressed the audience deeply.

The participating citizens and professionals of the project gained many skills and experiences, and their personal and professional relationships deepened. The common goal brought people of diverse nationalities and minorities together. The participants could realize, that they can easily cooperate, when they respect each other’s traditions and habits. They have experienced the opportunities of the art related activities: music and dances are the base of the therapy methods recognized internationally and they are a type of the language-independent communication ways for the local and international communities. Nagyecsed is searching the possibility of more cooperation with the partner towns of the project. The four-party “Memorandum of Understanding” will help to reach this goal.

2015. szeptember 23.

Negyedik esemény - Nagyecsed, Magyarország

A projekt negyedik, záró eseménye 2015. szeptember 17. és 19. között zajlott Nagyecseden. A külföldi résztvevők 2015. szeptember 16-án érkeztek Nagyecsedre.

Az esemény első napján, szeptember 17-én szakmai konferenciát tartottunk a művelődési házban. A szakemberek előadásokat hallgathattak és workshopokon vehettek részt. A vendégek megismerhették a nagyecsedi cigány közösség helyzetét és a településen az elmúlt években megvalósuló, a romák társadalmi integrációját, életminőségének javítását célzó, az Európai Unió támogatásával megvalósuló programjait. Előadások hangzottak el a zeneterápia közösségépítő szerepéről, valamint a partnerországokban megvalósított projektekről, a célcsoport támogatását célzó jó gyakorlatokról, módszerekről.

Az eseményen részt vettek a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozói, a helyi intézmények és civil szervezetek képviselői (Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete, a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, a II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola, Városi Napközi Otthonos Óvoda, Türr István Képző és Kutató Intézet, Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat, Élő Kövek Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálat, Védőnői Szolgálat), a pályázást segítő Tempus Közalapítvány, a partnerek képviselői és a települések képviselői is.

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
 • Kovács Lajos (Magyarország), Nagyecsed polgármestere: Köszöntő
 • Partner települések bemutatása
 • dr. Bölcsik István (Magyarország), Nagyecsed jegyzője: Nagyecsed cigányságának helyzete
 • Fodorné Papp Ilona (Magyarország), a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője: Társadalmi integráció uniós pályázatok bevonásával Nagyecseden
 • Kovács Petra (Magyarország), közösségi zeneterapeuta, Sáry-módszer oktató, művészetterapeuta: A zeneterápia lehetőségei
 • Nistor Iorga (Románia), Asotiatia Nevo Parudimos, projektvezető: Út a foglalkoztatáshoz tréningeken keresztül
 • Bc. Štefan Bako (Szlovákia), Civic Association Ad Hoc, helyettes elnök: Fiľakovo (Fülek) tapasztalatai
 • Krzysztof Bruzgul (Lengyelország), Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, munkatárs: Roma civil szervezetek tevékenységei

Délután a résztvevők workshopokon vehettek részt:
 • Zeneterápiás foglalkozás (Kovács Petra): az aktív zeneterápia lehetőségei
 • Roma közösségek helyzete (Daniel Grebeldinger, Asotiatia Nevo Parudimos): a romákat súlytó előítéletek hatása a mindennapokban, a téma feldolgozása tréningmódszerekkel
 • Kisebbségi és többségi társadalom kapcsolata (Štefan Bako, Civic Association Ad Hoc): a téma feldolgozása brainstorming segítségével
 • Sztereotípiák (Krzysztof Bruzgul (Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu): a téma feldolgozása tréningmódszerekkel
A vendégek szabadidejükben megtekintették Mátészalka látványosságait, valamint Stonawski Tamás festőművész kiállításának megnyitóján vettek részt a nagyecsedi Közösségi Házban.

Az esemény második napján, szeptember 18-án partneri workshopokat tartottunk:
 • Egyeztetés testvérvárosi megállapodások megkötéséről (Szentpétery Elemér, Együttható Egyesület), lehetséges együttműködések feltárása
 • Identitás – konstrukció vagy valóság? (dr. Agócs Attila, Fülek polgármestere): előadás és beszélgetés az identitásról és a négy ország kulturális hasonlóságairól
 • Sztereotípiák, előítéletek és a diszkrimináció (Daniel Grebeldinger, Asotiatia Nevo Parudimos): előadás és a téma feldolgozása tréning módszerekkel
 • Önkéntesség (Krzysztof Bruzgul (Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu): egy önkéntes története és karrierje, az önkéntesség lehetőségeinek és előnyeinek feldolgozása tréning módszerekkel
A résztvevők szabadidejükben megtekintették Nagyecsed látványosságait.


Az esemény harmadik napján, szeptember 19-én kulturális fesztivált rendeztünk. A résztvevők felvonulást tartottak a vársoban, majd a rendezvényt Kovács Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselő nyitotta meg. Kovács Lajos, Nagyecsed Város polgármestere emlékplaketteket adott át a KIDIN programban résztvevő civil szervezetek és a települések képviselőinek, valamint testvérvárosai, Börvely és Erdőd (romániai települések) képviselőinek. A hazai és nemzetközi előadók táncokkal, zenével szórakoztatták a közönséget. A vendégek a következő előadásokat élvezhették:
 • Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Magyarország: szatmári és mezőségi táncok
 • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes, Magyarország: roma táncok
 • Teregovița Együttes, Románia: román táncok és dalok
 • Fanfara Fúvos Zenekar, Románia: román és nemzetközi dalok
 • Galagonya Csoport, Románia: magyar táncok
 • Berek Táncscsoport, Románia: magyar és román táncok
 • Jánosík Néptáncegyüttes, Szlovákia: szlovák és magyar táncok, furulya
 • TAMBURINO Együttes, Lengyelország: roma dalok és táncok
 • Grácia hegedűtrió
 • Stainless Steel Együttes
 • Homonyik Sándor
 • R-GO

A fesztivál keretében a Nagyecsedi Református Egyházközség tárgyi emlékei című kiállítást is megtekinthették az érdeklődők a Berey József Helytörténeti Gyűjtemény épületében. A programot kézműves bemutatók, gasztronómiai bemutató, játszóház színesítette.

  Fourth event - Nagyecsed, Hungary

  The fourth, closing event of the project was from 16th of September 2015 to 19th of September 2015 in Nagyecsed, Hungary.

  On the first day of the event we held a conference, the professionals could take part in lectures and workshops. The guests got acquainted with the situation of Roma in Nagyecsed and the inclusions projects, which were realised in the town with the help of EU grants. Presentations were held about the music therapy and about the good practices of the partner countries as well.


  The co-workers of the local municipality, the representatives of the local NGOs and institutes (Vazdune Cherhaja Rising Stars Roma Women’s Association, Social Care Service Centre of Szatmár Sub-region, II. Rákóczi Ferenc Cultural Centre and Library, Free Dance Primary Art School, Kindergarten of Nagyecsed, Türr István Training and Research Institute, Hit Gyülekezete Szeretetszolgálat, Living Stones Foundation, Hungarian Maltese Charity Service, Nurse Service), the programme manager organization of ‘Europe for citizens’ Tempus Public Foundation, and the representatives of the project partners and towns: the mayor took part in the conference.


  The following presentations were held:
  • Lajos, Kovács (Hungary,) mayor of Nagyecsed: Welcome speech
  • Introduction of the partner towns
  • István Bölcsik PhD (Hungary), notary of Nagyecsed: Situation of Roma in Nagyecsed
  • Ilona Fodorné Papp (Hungary), leader of Social Care Service Centre of Szatmár Sub-region: Social inclusion in Nagyecsed with support of EU grants
  • Petra Kovács (Hungary), music and art therapist: The opportunities of the music therapy
  • Nistor Iorga (Romania), Asotiatia Nevo Parudimos, project manager: Employment route passes through training
  • Bc. Štefan Bako (Slovakia), Civic Association Ad Hoc, vice president: FIĽAKOVO Lession Learnt
  • Krzysztof Bruzgul (Poland) Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, co-worker: Activities of the Roma non-governmental organizations
  In the afternoon the participants took part in workshops:
  • Music therapy (Petra Kovács): the opportunities of the active music therapy
  • Situation of Roma communities (Daniel Grebeldinger, Asotiatia Nevo Parudimos): impacts of the prejudices in the life of Roma, processing the theme with training methods
  • The relationship of the minorities and the mainstream society (Štefan Bako, Civic Association Ad Hoc): processing the theme with brainstorming
  • Stereotypes (Krzysztof Bruzgul, Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu): processing the theme with training methods

  The participants visited the tourist attractions of Mátészalka and an exhibition of Stonawski Tamás painter in the Commuity Centre of Nagyecsed.

  On the second day of the event (18/09/2015) partner workshops were held:
  • Consultation about town twinning agreements(Szentpétery Elemér, Együttható Egyesület): explore the cooperation opportunities
  • Identity: construction or reality? (Mgr. Attila Agócs, PhD, mayor of Fiľakovo): presentation and discussion about the identity and similarities of the four partner countries
  • Stereotypes, prejudices, discrimination (Daniel Grebeldinger, Asotiatia Nevo Parudimos): presentation and processing the theme with training methods
  • Volunteering (Krzysztof Bruzgul (Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu): the story of a volunteer’s career, processing the opportunities and benefits of volunteering with training methods

  The participants visited the tourist attractions of Nagyecsed in their free time.

  On the third day of the event (19/09/2015) an outdoor cultural festival was held. The participants made a parade in the town wearing their traditional costumes. Sándor Lajos, the member of the Hungarian Parliament opened the program. Lajos Kovács, the mayor of Nagyecsed gave memorial plaques to the partner organisations and towns of the KIDIN project, and to the representatives of Nagyecsed’s twin towns in Romania, Berveni and Ardud. The local and national artist entertained the audience with traditional dances and music. The performances were the following:
  • ·  Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Hungary: Dances from Szatmár and Mezőség
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes, Hungary: Roma dances
  • „Teregovița” from Technological Highschool Sfântul Dimitri from Teregova, Romania
  • Fanfara din comuna Racasdia Caras Severin, Romania
  • Galagonya Dance Group, Romania
  • Berek Dance Group, Romania
  • Jánosík Traditional Dance Group, Slovakia
  • "TAMBURINO" group, Poland: Roma songs and dances
  • GráciaViolin Trio
  • Stainless Steel Rock Band
  • Homonyik Sándor singer
  • R-GO Band  During the festival the participants could visit an exhibition in the Berey József Institute of Local History “Memories of the Reformed Parish of Nagyecsed”. Hand craft activities, gastronomic attractions and playground enriched the programs.

  2015. szeptember 3.

  Harmadik esemény - Zamość, Lengyelország

  Harmadik alkalommal Lengyelországban jártunk, ahol a Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu civil szervezet volt vendéglátónk. A külföldi résztvevők 2015. augusztus 28-án érkeztek Zamość-ba.

  Az esemény első napján, augusztus 29-én délelőtt a város polgármestere, Andrzej Wnuk nyitotta meg a kulturális fesztivált a város főterén, a városháza előtt felállított színpadon. Ezt követően a résztvevő helyi és külföldi fellépők viseletben felvonulást tartottak a belvárosban. Délután előadásokat tartottak a színpadon, majd az egész várost megmozgató koncert zárta a rendezvényt. Az alábbi előadók műsorait élvezhette a közönség:
  • Choir Ale Cantare, Lengyelország: lengyel dalok
  • TAMBURINO Együttes, Lengyelország: roma dalok és táncok
  • Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Magyarország: szatmári és mezőségi táncok
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes, Magyarország: roma táncok
  • Teregovița Együttes, Románia: roman táncok és dalok
  • Rakonca Néptáncegyüttes, Szlovákia: Magyar táncok, moldvai cigány táncok
  A fesztivál megnyitóját követően a szakemberek a városházán szakmai konferencián vettek részt. A konferenciát a polgármester helyettes, Magdalena Dołgan nyitotta meg. Részt vettek a helyi önkormányzat és intézmények képviselői (családsegítő vezetője, művelődési ház vezetője, megyei családsegítő vezetője, szociális munkások, a régió kulturális intézményének vezetője, partnerünk elnökségi tagjai és a helyi civil szervezetek képviselői), valamint a partnerszervezetek és települések képviselői is a rendezvényen.


  Az elhangzott előadások bemutatták a Lubelskie régióban élő roma kisebbség helyzetét, valamint a partnerországok egy-egy jó gyakorlatát:
  • Ewa Koper (Lengyelország), Majdanek Nemzeti Múzeum, történész: Roma emberek kivégzése a Bełżec haláltáborban
  • Agnieszka Caban (Lengyelország), Maria Curie Skłodowska Egyetem, kulturális szakértő, újságíró, civil szervezet vezető: Roma emberek a Lubelskie régióban – kulturális örökség vagy szociális probléma?
  • Halina Rycak (Lengyelország), a zamośći családsegítő vezetője: A zamośći roma emberek helyzete, életkörülményeik egy szociális munkás szemével
  • Interjú Andrzej Kaznowskival és Vanessa Kaznowskaval (zamośći roma polgárok)
  • Szentpétery Elemér (Magyarország), Együttható Egyesület elnöke: Tanoda programok Magyarországon
  • Nistor Iorga (Románia) Asociatia Nevo Parudimos, projektvezető: Jó gyakorlatok a képzés népszerűsítésében roma gyerekek körében: második esély, egy új esély
  Az esemény második napján, augusztus 30-án a partnerek szakmai workshopokon vettek részt a lengyel partner által működtetett önkéntes centrumban.
  • Báb workshop (Janina Lachowska theatre expert of ‘Drukarnia wyobraźni’ Association): a foglalkozáson a résztvevők a Piroska és a farkas meséjét dolgozták fel. A workshop célja a színházi eszközök használatának megismertetése volt a kisebbségekkel és helyi közösségekkel való munkában.
  • Partnerség workshop (Daniel Grebeldinger, Asociatia Nevo Parudimos): a workshop célja olyan módszerek bemutatása volt, melyek elősegítik a partneri együttműködéseket nemzetközi szinten is.
  • Roma táncworkshop (Erősné Balogh Szilvia, Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete): a foglalkozás célja a táncpedagógia lehetőségeinek bemutatása volt a kisebbségi csoportok fejlesztése és az integráció elősegítése érdekében.

  Délután a résztvevők a város nevezetességeivel ismerkedtek. Az erődváros, melyet olasz építészek tervei alapján építettek, és Észak Padovájának vagy az árkádok városának is nevezik, lenyűgözte a látogatókat. Nagy hatással volt a vendégekre a bełżec-i haláltáborról és az itt elpusztult több mint 11 000, köztük roma, szinti, zsidó emberről szóló előadás. Egyik nagy eredménye volt a projektnek, hogy az évente megrendezett városi fesztiválon, amelyhez ebben az évben a pályázati program is kapcsolódott, először léphetett fel roma tánccsoport.

  Third event – Zamość, Poland

  For the third time we were in Poland, our host was the Zamojskie Voluntary Service Association. The foreign participants arrived to Zamość on the 28th of August 2015.


  On the first day of the event the mayor of the city, Andrzej Wnuk opened the cultural festival on the stage in the main square of the city. After that the local and foreign performers made a parade wearing their traditional costumes. In the afternoon folk dances and songs were performed on the stage and a large concert closed the event. The performers of the festival were the following:
  • Choir Ale Cantare, Poland: Polish songs
  • “TAMBURINO” group, Poland: Roma songs and dances
  • Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Hungary: Dances from Szatmár and Mezőség
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes, Hungary: Roma dances
  • „Teregovița” from Technological Highschool Sfântul Dimitri from Teregova, Romania: Picking blackberries – Romanian songs and dances
  • Rakonca Traditional Folkdance Group: Hungarian dances, gypsy dances of Moldova
  After the opening ceremony the professionals took part in the conference in the town hall. The conference was opened by the vice mayor Magdalena Dołgan. The representatives of the municipality and the local institutes (family care center, Grabowiec local cultural center, cultural institutions of Lubelskie Region), and the representatives of the partner organisations and towns took part of the event.
  The presentations introduced the situation of the Roma people in the Lubelskie Region and good practices from the partner countries:
  • Ewa Koper (Poland), Majdanek National Museum, historian: Roma extermination in Bełżec death camp
  • Agnieszka Caban (Poland), editor, cultural studies expert: Roma people in Lubelskie region – Cultural heritage of social problem
  • Halina Rycak (Poland), daily centre for family care, social worker: Situation of Roma people in Zamośc, living conditions of Roma people from social workers’ perspective.
  • Interview with Andrzej Kaznowski and Vanessa Kaznowska (Roma citizens of Zamość)
  • Elemer Szentpetery (Hungary), president of Association Co-Efficient, 'Tanoda' Programme in Hungary
  • Nistor Iorga (Romania), Asociatia Nevo Parudimos, project manager: ‘Second Chance, a new Chance’ Educational opportunities

  On the second day of the event (30/08/2015) the partners took part in workshops in the voluntary centre of the Polish partner:
  • Puppet workshop (Janina Lachowska theatre expert of ‘Drukarnia wyobraźni’ Association): the participants acted the tale ‘Red Riding Hood’. The main aim of the workshop was to show the theatrical methods in the work with local society and minorities.
  • Partner workshop (Daniel Grebeldinger, Asociatia Nevo PArudimos): The main aim of the workshop was to present effective methods of the cooperation between partners on international level.
  • Roma dancing workshop (Szilvia Erősné Balogh, Vazdune Cherhaja Rising Stars Roma Women’s Association): The main aim of the workshop was to present the dance as an integrative method in the work with minorities.

  In the afternoon the participants visited the tourist attractions of the town. The visitors were impressed by the fortified town, which was built by Italian architects and is also known as “city of arcades” or “Padua of North”. The presentation about Bełżec and more than 11 000, including Roma, Sinti Jewish people who were killed there, has had a huge impact on the attendances. One of the results of the project was, that a Roma dance group could make a show on the stage of the city festival at the first time.

  2015. augusztus 18.

  Második esemény - Fülek, Szlovákia

  Vendéglátónk ezúttal az OZ Info ROM és Fülek önkormányzata volt. A külföldi résztvevők 2015. augusztus 13-án érkeztek Fülekre. Az esemény első napján, augusztus 14-én a résztvevők délelőtt a Somoskői Várat látogatták meg.


  Délután szakmai konferencia került megrendezésre, melyen részt vett Mgr. Peter Pollák, PhD., a Szlovák Köztársaság Romaügyi Kormánybiztosa is. Előadásában nem csak a szlovákiai cigányság helyzetét, de az Európai Unió 2014–2020-as időszakában várható pályázati kereteket is ismertette. A kormánybiztos a helyi roma közösséggel, valamint a külföldi partnerekkel is elbeszélgetett az identitás és integráció kérdéseiről.

  A konferencián elhangzottak az alábbi előadások:
  • Mgr. Peter Pollák, PhD. (Szlovákia), a Szlovák Köztársaság Romaügyi Kormánybiztosa: A romák helyzete Szlovákiában
  • Kovács Lajos (Magyarország), Nagyecsed Város polgármestere: Közfoglalkoztatás Nagyecseden
  • Ravasz Ábel (Szlovákia), a Publicus Slovensko elemzője, szociológus: Helyben az erő: kis lépésekkel a helyi közösségek erejének aktivizálásáért
  • Claudiu Muresan (Románia), Asociata Nevo Parudimos, programmunkatárs: Népcsoportok fesztiválja Bánátban
  • Andrzej Smyk (Lengyelország), Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, szervezeti tag: A Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu szervezet tevékenysége az önkéntes munka terén
  Az előadások után a résztvevők workshopokon foglalkozhattak tovább a kisebbségek helyzetével:
  • Feketén-fehéren: az együttélés képe a sajtóban (Vasík János, média szakember, a Pátria Rádió szerkesztője) – a krasznahorkai vár leégése kapcsán a médiamegjelenések elemzése és ehhez kapcsolódó szituációs gyakorlat
  • Your Story (Furugh Switzer) - Meséd program és Játéktár: a módszerek bemutatása

  A konferencián részt vett Nagyecsed polgármestere, Kovács Lajos, Zamość önkormányzatának képviselője, Sylwia Niemczuk, Oravița önkormányzatának képviselője, Constantin Comănoaia, a partnerszervezetek képviselői, valamint számos helyi és regionális intézmény képviselője, a helyi polgárok.

  Az esemény második napján, augusztus 14-én délelőtt a résztvevők a város nevezetességeit tekintették meg, pl. a múzeumot és a várat, melyről az első írásos emlék 1242-ből származik. Délután táncházat, kézműves foglalkozásokat tartottunk a helyi polgárok részvételével és kulturális fesztivál zajlott helyi és külföldi fellépők közreműködésével. A fellépők az alábbi előadók voltak:
  • Zespół Ale Cantare z Płoskiego, Lengyelország: lengyel dalok
  • Liana Oláhová, Szlovákia: roma dalok
  • Kolo Assembly, Románia: szerb dalok és táncok
  • Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Magyarország: „Így vót” egy hagyományos esküvő bemutatása, szatmári és mezőségi táncok
  • Lápi Lurkók Együttes, Magyarország: rábaközi táncok
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes, Magyarország: roma táncok

  Second event - Fil’akovo, Slovakia

  Our host was this time the OZ INFO ROM and the municipality of Fil’akovo. The foreign participants arrived to Fil’akovo on the 13th of August 2015. On the first day of the event the participants visited the Castle of Somoskő.

  In the afternoon a conference for the professionals was held, where Mgr. Peter Pollák, PhD, the commissioner for Roma Affairs of the Slovak Republic took part in as well. In his presentation he talked about the situation of the Slovakian Roma and the grants of the European Union in the period of 2014–2020. The commissioner talked about the questions of identity and integration with the local Roma community and the foreign partners as well.

  The following presentations were held during the conference:
  • Mgr. Peter Pollák, PhD. (Slovakia), Commissioner for Roma Affairs of the Slovak Republic: Situation of the Roma in Slovakia
  • Lajos Kovács (Hungary), Mayor of Nagyecsed: Public Employment in Nagyecsed
  • Ábel Ravasz (Slovakia), Publicus Slovakia, leading analyst: The power of local communities: small steps to make it work
  • Claudiu Muresan (Romania) Asociata Nevo Parudimos, co-worker: Festival of the ethnic communities from Banat
  • Andrzej Smyk (Poland), Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, member: Introdaction of Voluntary Centre in Zamość
  After the presentations, the participants discussed the situation of the minorities during the workshops:
  • Black and White: The Image of Living Together in the Press (János Vasík, editor at Patria Radio) – analysing the media appearances about the burn of the Castle of Krásna Hôrka and playing related situation games
  • Your Story project and toy library (Furugh Switzer) – introduction of the methods

  The mayor of Nagyecsed, Lajos Kovács, the representative of the municipality of Zamość, Sylwia Niemczuk, the representative of the municipality of Oravița, Constantin Comănoaia, the representatives of the partner organizations, the representative of the local organisations and citizens took part in the conference-
  During the second day of the event the participants visited the tourist attractions of the town, e.g. the museum and the castle, which was first mentioned in the history in 1242. In the afternoon we organized a folk dance event (dance lessons) and hand crafting activities for the citizens, and the outdoor cultural festival was held. The performers of the festival were the following:
  • Chore Ale Cantare, Poland: Polish songs
  • Liana Oláhová, Slovakia: Roma songs
  • Kolo Assembly, Romania: Serbian dances and songs
  • Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes, Hungary: „Így vót” introduction of a Hungarian traditional wedding, dances from Szatmár and Mezőség
  • Lápi Lurkók Együttes, Hungary: dances from Rábaköz
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes, Hungary: roma dances  2015. július 24.

  Első esemény - Oravița, Románia


  A külföldi résztvevők 2015. július 19-én érkeztek Oravițába, Romániába. Vendéglátónk az Asociatia Nevo Parudimos és a települési önkormányzat volt. Az esemény első napján, július 20-án a városházán elhangzottak az üdvözlő beszédek, a projekt bemutatása és a partnerszervezetek bemutatkozása. Az eseményen részt vett Oravița polgármestere, Ursu Dumitru, Nagyecsed polgármestere, Kovács Lajos, Fülek (Fil’akovo) polgármestere, Mgr. Agócs Attila PhD, Zamość önkormányzatának képviselője, Krzysztof Rusztyn és a partnerszervezetek képviselői: Erősné Balogh Szilvia (Vazdune Cerhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete, Magyarország), Daniel Grebeldinger (Asociata Nevo Parudinos, Románia), Horváth Zoltán (Občianske združenie INFO ROM, Szlovákia) és Krzysztof Bruzgul (Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, Lengyelország), valamint a helyi szervezetek képviselői és a helyi lakosok.

  A hivatalos megnyitón a település polgármestere, Dumitru Ursu köszöntőjében kiemelte, hogy a történelmi Bánság területén mindig is több népcsoport élt együtt, a többséget románok, magyarok és szerbek alkotják. A kultúra és művészet nagy szerepet játszott a különböző etnikai csoportokból álló közösségekben. A város színházában, mely Romániai egyik legrégebbi színházában, 100 évvel ezelőtt négy nyelven folytak az előadások. A polgármester örömét fejezte ki, hogy a nemzetközi programmal visszatért ez a sokszínűség a településre, hiszen ismét több nyelven – románul, szlovákul, lengyelül, magyarul, angolul és cigányul – folytak az előadások, megbeszélések.

  Délután szabadtéri kulturális fesztivál került megrendezésre romániai és a partnerországokból érkező fellépőkkel, akik népviseletben tartottak felvonulást.
  A rendezvény fellépői:
  ·         Fanfare Răcășdia (Románia): romániai és szerb dalok előadása
  ·         Romales (Románia): Greoni település roma táncai
  • Racasdeana Tánccsoport (Románia): Răcășdia település roma és szerb táncai
  • Gârnic Assembly (Románia): Garnic település cseh kisebbségének táncai és dalai
  • Sokol Assembly (Románia: Socol település szerb kisebbségének táncai
  • Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes (Magyarország): Magyar táncok
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes (Magyarország): Nagyecsedi cigány táncok
  • Karaván Família (Magyarország): cigány világzene
  • Galáris Énekegyüttes (Szlovákia): magyar népdalok
  • Rakonca Néptáncegyüttes (Szlovákia): magyar és cigány táncok
  • Dobroda Zenekar (Magyarország): magyar népzene
  • Zespół Ale Cantare z Płoskiego (Lengyelország): lengyel népdalok

  Az esemény második napján, július 21-én szakmai konferenciát tartottunk a városházán. Az elhangzott előadások bemutatták a romániai roma kisebbség helyzetét, valamint a partnerországok egy-egy jó gyakorlatát:
  • Ramona Stangu (Románia), Oravița Önkormányzata, roma szakértő: A romák helyzete Romániában
  • Furugh Switzer (Magyarország), Egység a Különféleségben Alapítvány, szociológus, pszichológus: Meséd program – Gyermekek képzése az édesanyák fejlesztésén keresztül
  • Jan Balaz (Szlovákia), County Association of Roma Initiatives (CARI), programasszisztens: Inklúziós programok a CARI együttműködésével
  • Krzysztof Bruzgul (Lengyelország), Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, munkatárs: A Zamośći Önkéntes Centrum bemutatása
  • Daniel Grebeldinger (Románia), Asociata Nevo Parudimos, projektmenedzser: Kisebbségek kulturális fesztiválja Bánátban
  Az eseményen résztvevő polgárok megtekinthették a Mihai Eminescu Színházat, mely Románia legrégebbi színház épülete.

  First event - Oravița, Románia

  The foreign participants arrived to Oravița on the 19th July 2015. On the first day of the event welcome speeches were held, the project and the partner organizations were introduced in the town hall. The mayor of Oravița, Ursu Dumitru, the mayor of Nagyecsed, Lajos Kovács, the mayor of Fil’akovo, Mgr. Attila Agócs, PhD, the representative of the municipality of Zamość, Krzysztof Rusztyn, the representatives of the partner organizations: Szilvia Erősné Balogh (Vazdune Cherhaja Rising Stars Romani Women’s Association), Zoltán Horváth (OZ INFO ROM), Krzysztof Bruzgul (Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu), and the representatives of the local organisations and citizens took part in the event.
  During the opening of the event, the mayor of the town, Dumitru Ursu highlighted, that in the historical region of ’Bánság’ many races and cultures has always been living, mainly Romanians, Serbians and Hungarians. The culture and the arts have been playing a major role in the communities consisting of different minorities. In the theatre of the town, which is the oldest theatre building in Romania, plays were presented in four languages. The mayor welcomed, that this cultural and lingual diversity came back to the town through the international project, since the presentations and discussions were made in many – Romanian, Slovakian, Polish, Englishand Romani – languages.


  In the afternoon an outdoor cultural festival was held, the performers made a parade wearing their traditional costumes.
  The performers of the festival were the following:
  • Fanfare from Răcășdia (Romania)- fanfare of the municipality of Răcășdia
  • Romales (Romania) – the dancing group of the Roma minority from Greoni
  • Serbian and roma dancers from Răcășdia
  • Gârnic Assembly
  • Sokol Assembly from Socol
  • Nagyecsedi Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes – Hungary
  • Nagyecsedi Gyöngyszemek Hagyományőrző Cigány Együttes – Hungary
  • Karavan Familia – Hungary
  • Galáris Énekegyüttes – Slovakia
  • Rakonca Néptáncegyüttes – Slovakia
  • Dobroda zenekar – Slovakia
  • Zespół Ale Cantare z Płoskiego – Poland


  On the second day of the event a conference for the professionals was held in the town hall. The presenters introduced the situation of Roma in Romania and good practices of the partner countries. The following presentations were held:
  • Ramona Stangu (Romania), Municipality of Oravița, roma expert: Situation of Roma people in Romania
  • Furugh Swizer (Hungary), Unity in Diversity Foundation director, sociologist, psychologist: Your Story – Education of children through mothers’ development
  • Jan Balaz (Slovakia), County Association of Roma Initiatives (CARI), programme assistant: Inclusion programs implemented within the CARI
  • Krzysztof Bruzgul (Poland), Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, co-worker: Introdaction of Voluntary Centre in Zamość
  • Daniel Grebeldinger (Romania) Asociata Nevo Parudimos, project manager: Festival of the ethnic communities from Banat

  The participants of the event have visited the Mihai Eminescu Theatre, which is the oldest theatre building in Romania.